You are currently viewing כיצד לבצע עבודות ביוב וניקוז למבנים ציבוריים?

כיצד לבצע עבודות ביוב וניקוז למבנים ציבוריים?

הקמת תשתיות ביוב וניקוז מהווה נדבך חשוב ומרכזי בפעילותה של חברת אמצ שמש. עבודות ביוב כוללות שלבים רבים ועל מנת שהן יתבצעו על הצד הטוב ביותר ולרווחתם של התושבים, יש לתכנן כל שלב ושלב באופן כמה שיותר מדויק ולעבוד באופן מסודר עם אנשי מקצוע מיומנים ועם הציוד המתאים לאופי העבודה ולמיקום הספציפי בו מבוצעת.

בדיקת השטח

אחד השלבים הראשונים בביצוע עבודות ביוב וניקוז הוא ביצוע בדיקות של השטח. היות ורוב עבודות הביוב מבוצעות מתחת לאדמה חשוב שבידי החברה המבצעת יהיה את כל המידע הנוגע לשטח העבודה, שכן מידע רלוונטי ומדויק יסייע לשלבי התכנון השונים וימנע טעויות ובעיות לא צפויות במהלך העבודה. לכן יש לבדוק את שיפוע הקרקע, את תוואי השטח מעל פני הקרקע ומתחת לפני הקרקע ואת סוג הקרקע. זאת כדי למזער סיכונים עד כמה שניתן.

סימון השטח

מערכות ביוב פועלות באופן זהה וכוללות מקום נמוך אליו מוזרמים השפכים. באופן כללי, עבודות ביוב דורשות תכנון גם מעל פני השטח ולכן השלב הבא יהיה סימון הציר המיועד באמצעות יתדות או נקודות במרחקים קבועים. הסימונים לוקחים בחשבון את תוואי השטח מעל ומתחת לפני הקרקע ובאמצעותם ניתן למנוע חפירות במקומות שמסכנים את הציוד ואת העובדים.

עבודות עפר

עבודות ביוב כוללות גם ביצוע עבודות עפר, למעשה זהו חלק נרחב מהקמת מערכת ביוב. משימה זו דורשת היערכות גם מבחינת הציוד הנדרש וגם מבחינת הכנת השטח למעבר של כלים כבדים. כמובן שלכל עבודה יש את האופי והצרכים שלה ועל החברה המבצעת לפעול בהתאם לכך. כך למשל אם החפירות מתבצעות בשטח עירוני יש לנהל את הפרויקט עם מינימום סיכונים, לגדר את המקום, להכין שילוט, לדאוג לתאורת לילה, לקבל אישורים כאשר החפירות מבוצעות ליד קווי חשמל ולנהוג במשנה זהירות לאורך החפירות ובתומן.

ניקוז תעלות ופיזור והנחת צינורות

ברוב המקרים עבודות הביוב לא יבוצעו בעונת הגשמים, אולם ישנם מקרים בהם אין ברירה, או שהעבודות מבוצעות בסמוך למי תהום. או אז יש לחפור תעלות ניקוז לצדי החפירה או לחלופין להקים סוללת מגן. מיותר לציין שיש לדאוג גם לשאיבת המים אם הדבר אפשרי, מכיוון שמים רבים בתעלות הניקוז יכולים לגרום לשקיעה של הצינורות, לסתימת התעלה ולחלול מים לקרקע. השלב הבא והאחרון הוא פיזור הצינורות, כאשר הצינורות יבחרו על פי תנאי השטח ואופי העבודה.

חברת אמצ שמש מתמחה בעבודות ביוב וניקוז למבנים ציבוריים הן בשכונות קיימות והן בשכונות חדשות לחלוטין. לפרטים נוספים צרו עמנו קשר, נשמח לעמוד לשירותכם!