You are currently viewing שמירה על בריאות האוזן בעת ביצוע עבודות עפר ופיתוח

שמירה על בריאות האוזן בעת ביצוע עבודות עפר ופיתוח

עוסקים בביצוע עבודות קבלניות? מתמודדים עם מוקדי רעש שונים במסגרת עבודתכם? זה הזמן לדעת הכול על שמירה על בריאות האוזן.

האוזן היא איבר השמיעה האנושי המורכב משלושה חלקים שונים שלכל אחד מהם תפקיד ייחודי במערכת השמיעה. כל פגיעה באחד מחלקי האוזן השוני: אוזן חיצונית, אוזן תיכונה ואוזן פנימית, עלול להוביל להופעתם של ליקויי שמיעה העלולים להוביל לירידה באיכות השמיעה. ליקויי השמיעה מסווגים אף הם לשלושה סוגי ליקויים שונים: ליקוי שמיעה הולכתי, ליקוי שמיעה עצבי וליקוי שמיעה מעורב.

הסיבה הנפוצה ביותר להופעתם של ליקויי שמיעה הינה  גילנו הכרונולוגי וזאת לנוכח העובדה שנשים וגברים בסביבות גיל 60 מתחילים לסבול מבעיות שמיעה שונות הנובעות כתוצאה מתהליכים פיזיולוגיים המתרחשים בעצב השמיעה וזאת הסיבה שבקרב האוכלוסייה המבוגרת השימוש באותם מכשירי שמיעה הינו נפוץ. יחד עם זאת, ישנה סיבה נפוצה נוספת להופעתם של ליקוי שמיעה והיא החשיפה הממושכת לרעש.

מה חשוב לדעת על חשיפה לרעש כגורם לליקוי שמיעה?

חשיפה ממושכת למוקדי רעש שונים עלולה להוביל להופעתם של ליקוי שמיעה הולכתים, עצביים או מעורבים כאחד. סביבה רועשת היא ברוב המקרים סביבת עבודה בה מופעלים כלי עבודה כבדים שהעפלתם מלווה ברעש מתמיד הגורם למוקד רעש מעבר לנורמה. חשיפה ממושכת לאותו מוקד רעש מוביל ברוב המקרים לפגיעה באיכות השמיעה ובמקרים מסוימים עלול להוביל לנזקי שמיעה בלתי הפיכים אשר יחייבו אתכם לשימוש תמידי בסוגים שונים של מכשירי שמיעה.

אנשים הנדרשים לעבוד בסביבת עבודה רועשת כגון: סביבת עבודות קבלניות בהן מתבצעות עבודות עפר ופיתוח, מפעלי ייצור בהם פועלות מכונות שהפעלתן מלווה ברעש תמידי וכדומה, חייבים להגן על אוזניהם באמצעות אביזרי מיגון שונים כגון אטמי אוזניים. הקפדה יתרה על שימוש באטמי אוזניים בסביבת עבודה רועשת תאפשר לכם להגן על שמיעתכם ותמנע מכם סיכון מוגבר להיווצרותם של ליקוי שמיעה לאורך זמן. כמו כן, אנו ממליצים לכם לקיים את הפסקות הצהריים והמנוחה שלכם במקום המרוחק מסביבת העבודה הרועשת וזאת על מנת לאפשר למערכת השמיעה בגופכם להתאושש מהרעש התמידי הקיים במקום העבודה.

במקרים בהם אתם מתגוררים בשכונות מגורים בהן מתקיימות עבודות עפר ופיתוח המלוות ברעש מתמיד של כלי צ.מ.ה (ציוד מכני הנדסי) וכדומה, אנו ממליצים לכם להקפיד על סגירת החלונות בשטח הדירה בזמן העבודות ושימוש באטמי אוזניים במידה ומדובר במוקד רעש מתמיד המטריד אתכם לאורך שעות היום.