You are currently viewing רכב תפעולי מותאם לדרכי עפר

רכב תפעולי מותאם לדרכי עפר

חברת תשתיות אשר מבצעת סוגים שונים של עבודות, נעזרת בכלים הנדסיים וגם בכלים תפעוליים כדי לקדם את ההליכים ההנדסיים והתפעוליים לאורכו של כל הפרויקט.

שימוש בכלים מכניים

כיוון שיש סוגים שונים של עבודות עפר ותשתית, כמו הכנת הקרקע לסלילה של כביש והכנת קרקע אחרת לצורך הקמת שכונה חדשה בעיר, כך גם השימוש בכלים ההנדסיים משתנה ובכל סוג של פעילות על פי ההתקדמות של הפרויקט, דואגים שיהיו בשטח כלים מכניים הנדסיים ייעודיים לכל מטרה.

בשלבים הראשונים של החפירה, נעזרים בכלים כמו בובקט, סוגים שונים של טרקטורים ושופלים. לאחר שמגיעים לנקודה הנמוכה ביותר של הבור, משתמשים בכלים אחרים לצורך הידוק מאסיבי של הקרקע, כדי שאפשר יהיה לבצע את השלבים הראשונים של הבנייה.

כאשר סוללים כביש, בתום הכנת השטח נעזרים בכלים הנדסיים אשר שופכים את האספלט ולאחר מכן מהדקים את כל האספלט באמצעות המכבש.

כלים תפעוליים בשטח

לעומת העובדה שבכל שלב יש צורך בכלים הנדסיים שונים, כאשר מדובר ברכבים תפעוליים יש בהם צורך לאורכו של כל הפרויקט. כך לדוגמה משתמשים במשאיות אשר מעמיסות או פורקות חול, משאיות שמובילות צנרת ייעודית להתקנה בתוואי הדרך לפני סלילת הכבישים ועוד.

בנוסף לכ,ך נעזרים בכלים תפעוליים שיש בהם מושב אחד עבור הנהג ועובד נוסף ובחלק האחורי שלו יש תא מטען רחב ופתוח. העובדים מסיעים באמצעות כלי תפעולי של גולף מוטורס כלי עבודה שונים עבור העובדים בשטח. לא אחת מדובר במרחק גיאוגרפי משמעותי בין הימצאותו של אתר הבנייה לבין מיקומם של משרדי האתר שמהם פועלים המהנדסים, המפקחים והגורמים הטכניים הנוספים.

לכן נוח מאד לצאת בכל פעם לשטח באמצעות כלי תפעולי זה ולהעביר לעובדים את הכלים כמו פטיש, משור, מקדחה וגם את החומרים הנחוצים להם בהתאם להתקדמות העבודה. אלו יכולים להיות חומרי בנייה, חומרי איטום, מלט וכל צורך נוסף.

הסעה של עובדים

יתרון נוסף של הכלים התפעוליים הוא שהם מסוגלים לנוע בכל תנאי השטח כולל אדמה בוצית ולכן זהו כלי תחבורה נוח מאד כדי להסיע את העובדים מהנקודה המרכזית לשטח ובחזרה וזאת בכל תנאי מזג האוויר.

ברכב התפעולי יש כמה מקומות ישיבה ולכן אפשר בכל פעם להסיע כמות של עובדים על פי הצורך בתחילת יום העבודה וגם בסופו. כך מגיעים במהלך היום גם המפקחים לאתר הבנייה כדי לוודא שהעבודה מתבצעת כראוי ועל פי ההנחיות המקצועיות.