You are currently viewing מדוע חשוב לבצע סקר קרקע לפני ביצוע עבודות תשתית?

מדוע חשוב לבצע סקר קרקע לפני ביצוע עבודות תשתית?

ענף הבנייה נמצא בתנופה מסיבית בארץ בשנים האחרונות. קרקעות רבות, שבעבר היו שייכות לאזורי תעשייה ומפעלים, עוברות הסבה והכשרה עבור בניית בניינים, החל ממבני מסחר ותעשייה ועד לבנייני ובתי מגורים עבור האוכלוסייה הגדלה וצומחת. הכנת קרקע והכשרתה לתהליכי בנייה, בין אם מדובר בקרקע חדשה או בקרקע מוסבת, נזקקת לטיפול היקפי הכולל עבודות תשתית נרחבות.

אבחון קרקע לעבודות תשתית

קרקעות אשר מיועדות לבנייה או סלילה צריכות לעבור תהליך מפורט ומדויק של בדיקה מעמיקה הכוללת סקר קרקע אשר יספר ויבהיר מה ההיסטוריה שלה ומה טמון בה. ישנן קרקעות שעל תילן עמדו בעבר מפעלי תעשייה, מוסכים, תחנות דלק ותחנות תחבורה שונות אשר השתמשו בחומרים נדיפים וחצי נדיפים כמו חנקן, מי חמצן, עופרת או כספית שחלחלו הישר אל הקרקע ואל מי התהום וגרמו לזיהומה כתוצאה מאחסנה לקויה או לא נכונה של פסולת. את רמות הזיהום השונות, בין אם הן תקינות או גבוהות ומסכנות את הסביבה, יש לבדוק על ידי מכשור מקצועי למתן אבחון הקרקע לפני תחילתן של עבודות עפר ופיתוח באתרים השונים.

קרקע מזוהמת באתרי בנייה

אתרי בנייה, בדרך כלל, נמצאים במקומות שהוקצו לאכלוס מחדש על מנת להעניק פתרונות דיור ומבני עסקים כדי למנף ולהניע את התנופה הכלכלית לכל כיוון. השטחים שהוקצו כעת עבור אתרי בנייה יעברו בעתיד עבודות פיתוח במגוון של תחומים ויכללו בין היתר גם עבודות ביוב וניקוז כחלק מתוך עבודות התשתית של האתר.

קרקע המוחזקת על ידי בעלות פרטית, רשות מקומית, מועצה או אף משרד ממשלתי, חייבת להיבדק לפני תחילת עבודות הפיתוח שיעשו עליה, גם אם מדובר בסלילת כבישים בינעירוניים או בניית גשרים מקשרים. כל עבודה הנעשית על קרקע דורשת חקירה היסטורית ודיגום איכותי במכשור מקצועי עד להשגת תוצאות והבנה בקשר למצבה – האם ניתן להתחיל לעבוד בשטח או לערוך שיקום וחפירה של הקרקע.

חשיפת אדמה וניקוי קרקע מזוהמת

הצעדים הראשונים שנעשים בכל מקום שבו מתרחשות עבודות תשתית עבור כל קרקע והייעוד שלה כוללים את החשיפה שלה, ניקוש עשבים, ניקוי ופינוי נכון של פסולת לאתרי הטמנה ייעודיים.

חשיפת האדמה מכשירה אותה ממבט ראשוני בכדי להגיע לתחילתם של השורשים הנמצאים בה. בתהליך זה של חשיפת הקרקע נעשה שימוש עם כלים הנדסיים מקצועיים ואיכותיים כדי לבצע את החישוף בצורה הטובה ביותר ובזמן הקצר עד כמה שניתן מבלי לפגוע ולפגום בקרקע עצמה לפני עריכת בדיקת קרקע מזוהמת.

הכלים אשר חושפים את הקרקע גם יכשירו אותה בהמשך על מנת שיגיעו לזוויות הנכונות מבחינה טופוגרפית ועל-פי תוכניות הנדסיות אשר מיועדות לקרקע זו. בנוסף לכך, ישנה חשיבה אורכית ורוחבית כאשר עוסקים בתהליכי עבודות תשתית בקרקע וראייה עתידית שתבוא אחרי הטיפול בקרקע אשר נחשדה כמזוהמת ועברה טיפול ושיקום. הקרקע תחוזק על ידי ייצור וייצוב קרקע על ידי אנשי מקצוע מומחים במרקם חדש זהה, וזאת בכדי למנוע סחף או תזוזה לא שגרתית בעתיד.