You are currently viewing מה זה הידוק דינמי וכיצד הוא מתבצע?

מה זה הידוק דינמי וכיצד הוא מתבצע?

הידוק דינמי (Rapid Impact Compaction) מוגדר כטכניקה חדשנית ומקובלת להידוק הקרקע, שנועדה לוודא שאותה הקרקע תתאים לבנייה ושלא נשקפת ממנה סכנת שקיעה. עבודה זו מתבצעת מיד עם סיום שלב החישוף, שבו מסלקים את כל הפסולת שמפריעה לתהליך הבנייה וגם סוקרים את מצבה של הקרקע ומקבלים לגביה תמונת מצב מתאימה. אם שאלתם את עצמכם מהו בדיוק ההידוק הדינמי שקבלנים מדברים עליו וכיצד מבצעים אותו, הרי לכם כל התשובות במאמר הזה:

הטכניקה המסורתית לעומת הנוכחית ומה זה הידוק דינמי

טכניקת ההידוק המסורתית כללה בעבר הפלת משקולות ממנופים כך שידחסו את הקרקע ויהדקו אותה לטובת יישום שכבות הבנייה. אז מה זה הידוק דינמי? כיום, מכונת הידוק מתקדמת מבצעת פעולה מהירה פי 150 יותר מהקודמת (30 הפלות בכל דקה להבדיל מהפלה אחת לכל חמש-שש דקות) ומספקת עבודה מדויקת בהרבה תוך הצגת נתונים על גבי מסך מחשב המחובר למכונה. מכונה זו אגב, היא מכונה כבדה במשקל של עד 85 טון שנעה עד לנקודת העבודה המדויקת שלה תוך מספר דקות בלבד.

אתגרי חברת הפיתוח בשלב ההידוק

כל עוד חברת הפיתוח משתמשת בציוד מתקדם ובבעלותה ניסיון ומיומנות רבים בתפעול הכלי, פעולת ההידוק תיחשב לבטוחה וכמובן תעבור בהצלחה. הדרישות התפעוליות כוללות הימנעות מפגיעה בצנרת הביוב (מה שבעבר היה מתרחש באופן תדיר) והימנעות מפגיעה במבנים סמוכים, מה שבשני המצבים עשוי להשבית סביבת חיים שלמה.

בנוסף, ניהול התהליך מבוצע תוך בקרה ושליטה מדוייקים על מקום ההקשות (כלומר החבטות או המכות של מכונת ההידוק בקרקע) ולכן נדרשת הזנה מקצועית של חישובי הקואורדינטות והנתונים יועברו דרך חיבור לווייני למחשב המכונה.

מתי מתבצע ההידוק הדינמי?

לפני כל עבודת עפר ופיתוח כמו התקנת תשתיות, הנחת מסילת רכבת או סלילת כביש, נדרשות התאמות מסוימות באותה הקרקע, שיבטיחו את הכשרתה לטובת התהליך. הידוק דינמי מונע מהקרקע לקרוס פנימה באופן חמור כך שיהיה ניתן למלא מכתשים שנוצרו לאחר מכן. על מנת לוודא את תקינות הקרקע טרם ההידוק, נדרשת דגימת צפיפות מקצועית.

ביצוע ההידוק בפועל

הידוק דינמי מבוצע עד לעומק של כ-6.5 מטרים, אם כי בהינתן תנאי קרקע מסוימים ניתן לשפר עד לעומק של 9 מטרים. רגל המכונה נמצאת באופן קבוע במגע עם הקרקע ולכן מונעת מסלעים או אבנים ואובייקטים נוספים להינתז תוך כדי הפעולה. נתוני העבודה מתקבלים בזמן אמת ומציגים הספק (כמה "התאמצה" המכונה בכל מכה) ורמת שקיעה יחסית בקרקע, כך שאפשר לעדכן את הלקוחות בנוגע למסקנות שעולות מתוך הנתונים ולקבל החלטות המשך מתאימות.