You are currently viewing הכלים ההנדסיים המרכזיים לבניית תשתיות

הכלים ההנדסיים המרכזיים לבניית תשתיות

את תנופת הבנייה המתרחשת בכל רחבי הארץ אין אדם שלא מרגיש. סלילת כבישים, בניית גשרים, אינספור בניינים ושכונות – כולם מוקמים במהירות ויעילות כמוהה לא ידעה מדינתנו מאז הקמתה. אילו כלים הנדסיים נדרשים לטובת הפיתוח המואץ? על כך – בכתבה הבאה.

כל המדינה כולה, גשר צר מאוד…

הפיתוח בתחום הגשרים והמחלפים בישראל של שנות האלפיים מואץ ומרשים. עשרות גשרים שהוקמו במאה הנוכחית הפכו את החיים של נהגי ישראל לנוחים הרבה יותר. מדובר בפרויקטים סבוכים ומתמשכים, הדורשים כוח אדם מיומן וניסיון. האתגר טמון בצורך לשלב בין צמצום עלויות, הפרעה מינימאלית לסביבה ועבודה מהירה, בטוחה ויעילה ככל שניתן. לשם בניית גשרים נעשה שימוש בכלים הנדסיים מתקדמים: מערבלי בטון, משאיות מחצבה, גוררים בגדלים שונים, ציוד חציבה וכרייה, ציוד הרמה, מלגזות, דחפורים ועוד.

הכלים שיוצרים כבישים

כמה שישראל שלנו קטנה, היא עדיין מכילה למעלה מ-20 אלף ק"מ של כבישים. בכל רגע ויום מתבצעת סלילת כבישים חדשים, לצד ריבוד כבישים קיימים. פעולת ריבוד הכבישים מאריכה משמעותית את אורך חיי הכביש, משפרת את האיכות שלו ומספקת רמת בטיחות נאותה לנוהגים בו. ריבוד נעשה באמצעות מספר כלים הנדסיים מובילים, לרבות מכונות ייעודיות לקרצוף אספלט, מכבשי ענק, משאיות לביצוע תפקידים שונים, מכונות ענק לפיזור אספלט ועוד.

כלים הנדסיים לעבודות עפר

עבודות עפר נפוצות מאוד במגוון רחב של סוגי בניית תשתיות. בואו נכיר מעט את הכלים ההנדסיים בהם נעשה שימוש רב במהלך ביצוע עבודות אלו:

  • שופל – טרקטור גדול המצויד בכף עמוקה. תפקיד מרכזי: חפירה של עפר או חצץ והעברתו ממקום למקום.
  • באגר (מחפר) – כלי הנדסי נע (לרוב על ידי זחל ולא באמצעות גלגלים) המצויד בזרוע תלת מפרקית, ואשר ייעודו הוא חפירת תעלות ובורות.
  • מכבש – ישנם סוגים רבים של מכבשים, אשר נועדו להידוק העפר על הקרקע.
  • מפלסת – טרקטור ענקי עם להב רחבה (כ-4 מטר) ומגוון תפקידים: פיזור עפר, יישור, הכנת צורת דרך ועוד.
  • מחפרון – קטן יחסית, אך יעיל וחזק. מעולה להריסות קטנות, שבירת אסבס, נשיאת חפצים ועוד.

אמצ שמש – אימפריה של בנייה

חברת אמצ שמש בונה את תשתיות מדינת ישראל כבר קרוב ל-30 שנה. עם כ-100 עובדים ושירות לגורמים הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי / ממשלתי, בחירה ב"אמצ" היא בחירה בניסיון, בעבודה איכותית ומהירה, בשירות יעיל ובפתרונות מהירים למגוון רחב של סוגי עבודות.

תשתיות בישראל? רק "אמצ"!