You are currently viewing כיצד לבצע עבודות עפר למבנים ציבוריים?

כיצד לבצע עבודות עפר למבנים ציבוריים?

מבנים ציבוריים מחייבים יצירה של תשתיות איכותיות ובנייה של מסד שיחזיק למשך שנים ארוכות.  לכן, יש צורך ביצירה של מתחם סגור, ברתימת הכלים ההנדסיים המתקדמים בעולם וביצירת תוכנית עבודה שתאפשר פגיעה מינימלית במרקם החיים העדין של כל שכונה. הנה כמה מהשלבים החשובים ביותר בביצוע עבודות עפר ופיתוח למבנים ציבוריים.

סגירת המתחם וביצוע בדיקות מקדימות

בטרם מתחילים בכל עבודת עפר ופיתוח, יש לבצע סגירה של המתחם. בשלב זה מונעים מאורחים לא רצויים מלהיכנס לשטח העבודות ומתחילים בבדיקה של התשתיות שעוברות מתחת לפני השטח. שלב זה הינו קריטי לטובת שורה של פעולות ניקוז ועשוי להשפיע גם על אסטרטגיית העבודה וכלי ההנדסה. חשוב לזכור גם שלא לכל חברה יש את הזכות לבצע עבודות עפר ציבוריות וכי לחברת אמצ שמש יש את הידע והסיווג הביטחוני הנדרש לעניין.

בחירת האסטרטגיה הטובה ביותר לעבודה

בחירת האסטרטגיה הטובה ביותר לעבודה הינה חלק הכרחי בכל עבודת עפר ומחייבת התייעצות עם מגוון בעלי מקצוע. בשלב זה מתייעצים עם המהנדס האזרחי אשר מלווה את הפרויקט, עם הקבלן המבצע ומייצרים תוכנית עבודה אשר מתחשבת באילוצי הזמן של כל פרויקט. עבור פרויקטים מסוימים ניאלץ להתקין גנרטורים ומערכת תאורה שתאפשר עבודה של 24/7, כאשר באחרים ניתן יהיה להסתפק בקצב מתון יותר.

עבודה עם מגוון של כלים כבדים

לאחר שמתחילים ביישום ראשוני של האסטרטגיה, מתחילים לעבוד עם הכלים הטובים ביותר לכל משטח. בשלב זה מכניסים את הכלים ההנדסיים השונים: טרקטורים, דחפורים ובבוקטים אשר מאפשרים לבצע חפירה ברמה כירורגית. העבודה נעשית אל מול תוכניות המתאר שאושרו ובהתאם להנחיות של מנהל העבודה שנוכח במקום – בכדי להבטיח יישום מלא של האסטרטגיית העבודה. כל זאת, בצורה אשר תאפשר פיתוח מהיר ובנייה של מבני ציבור שיחזיקו למשך שנים.

דוחות קבועים למקבלי ההחלטות

ראוי לזכור שבפרויקטים עירוניים או ממשלתיים איכות העבודה היא אולי הדבר החשוב ביותר, אך לא היחיד. בשונה משורה של פרויקטים פרטיים, כאן חייבים ליצור דוחות ברורים אשר יגיעו אל מקבלי ההחלטות ויאפשרו להם להיות מעודכנים בזמן אמת בכל שלב. לכן, בכל פרק זמן מסוים יש לבצע עדכון שוטף של כל המשרדים השונים ולקבוע ישיבות שבהן מוסברת התקדמות העבודה והצפי לסיום המוצלח.

יצירה של דרכי גישה ומקומות חנייה

עוד אספקט חשוב בעבודה על מבנים ציבוריים, טמונה ביצירה של דרכי גישה מתאימות. חשוב ליצור את כל התנאים המקדימים בכדי שניתן יהיה להגיע למבני הציבור מכל מקום וכי הכבישים יהיו רחבים מספיק בכדי לעמוד בתנועה הערה. עוד עניין שחשוב לשים לב אליו הוא יצירה של חניון לבאי המקום. זה יכול להיות בצורה של חניון תת קרקעי (ואז העבודה תהיה בכמה מישורים) או בצורה של מפרץ חנייה מוסדר.