You are currently viewing חיתוך גשרים ע"י טכנולוגיית ניסור בטון ביהלום

חיתוך גשרים ע"י טכנולוגיית ניסור בטון ביהלום

גם לאחר שהכבישים בנויים והגשרים מתנוססים על תילם, עולה לא פעם צורך בניסור שלהם. אם זה ניסור לצורך העברת תשתיות חדשות ואם זה ניסור לצורך תיקון כלשהו במערכת הביוב. כך או כך, הצורך בניסור מדויק של הבטון קיים בהחלט וחשוב להכיר אותו.

איך מנסרים את הבטון? מהו מסור יהלום? מהם היתרונות שלו ואיך מתבצעת העבודה בפועל?

העבודות שצריכות להיעשות מתחת לבטון בנוי הן לא תמיד עבודות פשוטות. לרוב, הקושי הוא ההגעה לנקודה הבעייתית הדורשת את התיקון. היות והבטון הוא חומר כל כך חזק ויציב, הרי שכל חדירה לבטון תדרוש כלי עבודה חזקים במיוחד לצד עבודה מקצועית ומדויקת.

עבודות עם בטון שנעשות שלא באמצעות כלי המקצוע הנכונים, הן עבודות שעלולות לפגוע באיכות הבטון ואפילו לערער את יציבותו של המבנה כולו.

הדבר נכון לכל עבודת בטון. אך כאשר מדובר בעבודה שאמרה להיעשות בגשר בנוי, הדבר נכון פי כמה וכמה. גשר הוא לא כמו מדרכה או כביש. אחרי הכול מדובר במבנה שדורש יציבות מיוחדת. כל פגיעה בגשר עלולה להסתיים באסון ממש.

אז איך מנסרים את הבטון?

ניסור הבטון צריך כאמור להיעשות על ידי אנשי מקצוע ובצורה מדויקת וממוקדת. את ניסור הבטון יכולים לבצע אך ורק אנשי מקצוע שיש להם את הניסיון הנדרש בניסור בטון והם יודעים איך וכיצד לבצע את המלאכה בצורה הכי מדויקת וכמובן בעזרת כלי המקצוע המתאימים. רק כך אפשר יהיה להיות רגועים שהניסור לא יפגע במבנה ולא יקרה כל נזק סביבתי בעקבות הניסור.

כיום נעשה הניסור בעזרת מסור יהלום. זהו הכלי שהוכח כנכון והמתאים ביותר למטרה זו של ניסור הבטון, במיוחד כאשר מדובר במבנים כמו גשרים.

מהו מסור יהלום?

מסור היהלום הוא מסור שיש בו מנוע עוצמתי במיוחד. המסור הוא בעל להב חד מאוד אותו מצפים עם שבבי יהלום. היהלום הוא חומר חזק מאוד ובעזרתו ניתן להפוך את המסור החד לעוצמתי במיוחד ולחד הרבה יותר.

היהלומים המצפים את הלהב של מסור היהלום הם יהלומים מיוחדים מתחום התעשיה והם בהחלט מוכיחים חוזק ועוצמה מיוחדים.

היתרונות של מסור היהלום

כפי שכבר ציינו, ניסור בטון ביהלום זה הניסור הכי מקצועי והכי נכון בכל מה שקשור לעבודות שצריכות להתבצע בגשרים או בכל מבנה בטון אחר.

למסור היהלום שורה ארוכה של יתרונות מעבר לעוצמה של המכשיר:

  1. ניסור מדויק וממוקד במקומות המדויקים בלי שיהיה צורך בביצוע תיקונים סביבתיים בכל האזור.
  2. ניסור בטיחותי שאינו פוגע במבנה ולא יוצר הרס.
  3. ניסור נקי בלי אבק בטון. זאת הודות לטכניקה הייחודית של המסור שעושה שימוש גם במים. המים סופחים את האבק וכך לא מתפזר אבק באזור.
  4. ניסור בריא בלי אבק שעלול להישאף ולפגוע בסביבה.