You are currently viewing הכנות מרכזיות לפני תחילת סלילת כביש

הכנות מרכזיות לפני תחילת סלילת כביש

טרם סלילת כביש יש להכין את השטח לפרויקט זה וזאת באמצעות סדרת פעולות אותן יבצעו מומחים בתחום.   במאמר זה נסביר כיצד ניתן לבחור בחברה הנכונה לביצוע המשימה ומהן הפעולות אותן יש לבצע טרם תחילת עבודת סלילת הכביש. הבה נתחיל…

בוחרים בחברה הנכונה – הכנות וסלילת כבישים

בחירת החברה הנכונה לביצוע העבודה תוביל במידה רבה להצלחתו או לכישלונו של פרוייקט סלילת הכביש. ראשית כל, חשוב לוודא שמדובר על חברה הרשומה כחוק. דבר שני, חשוב לברר האם החברה מומחית בתחום של סלילת כבישים.

הצעד השלישי יהיה  לברר אל מול מי החברה עבדה, האם מדובר על יזמים פרטיים או שמא בעיקר גופים ציבוריים (יש חברות מוכרות אשר משרתות את שני קהלי היעד, כמו למשל אמצ שמש). נקודות נוספות עליהן חשוב לשים דגש ולא להתפשר הן ניסיון עשיר בתחום הנדרש, מוניטין מוצלח, עבודה מקצועית הכוללת שמירה על רמה גבוהה של סטנדרטים, עמידה קפדנית בלוחות זמנים, העסקת צוותים הכוללים מהנדסים ופועלים בעלי ניסיון רב בתחום עבודות עפר ופיתוח, קירצוף כבישים וכל הקשור אל השלמת הליך סלילת הכביש באופן הטוב ביותר.

דבר חשוב נוסף אותו יש לוודא טרם בחירת חברה הוא שהחברה עושה שימוש בציוד מכני הנדסי משוכלל.

הכנה לסלילת הכביש – פעולות הכרחיות

חשיפת הקרקע – השלב הראשון אותו יש לבצע וזאת טרם תחילת סלילת כבישים היא חשיפת החול הטבעי של הקרקע, וזאת על מנת שניתן יהיה להתחיל ולעבוד בה וכמובן ניקוי של הקרקע מעשבים שוטים ושאר פסולת. פעולת חישוף הקרקע תיעשה במהירות וביסודיות באמצעות כלים הנדסיים מתקדמים של חברת אמצ שמש.

אנליזה – השלב השני והחשוב יהיה הכרת סוג השטח בו מעוניינים לסלול את הכביש. לשם כך, צוות המומחים של חברת אמצ שמש יבצע אנליזה מוקפדת של אותו השטח ובהתאם תתוכנן התכנית המתאימה ביותר, וזאת על ידי מהנדסי החברה. הבדיקה תכלול את רמת הצפיפות של האדמה, טווי השטח ואחוז הסלעים מתחת לאדמה.

שיטוח הקרקע – פעולה זו תיעשה באמצעות דחפורים וטרקטורים אשר ישטחו את הקרקע מהררי העפר ויכינו אותה לקראת סלילת הכביש.

טיפול בטקסטורת הקרקע – תמיד חשוב שהקרקע תהיה במרקם זהה וזאת על מנת שניתן יהיה לבצע לסלול את הכביש באופן איכותי ולהדק את האספלט כנדרש . פעולת הידוק הקרקע תמיד תיעשה באמצעות דחפורים.

כעת, כל שנותר לכם לעשות הוא לבחור בחברת אמצ שמש אשר מומחית בתחומי עבודות עפר ופיתוח, קירצוף כבישים וסלילת כבישים ולראות כיצד הכביש קם לתחייה.