You are currently viewing דגשים בהסכם עבודה עם קבלן עבודות עפר

דגשים בהסכם עבודה עם קבלן עבודות עפר

אם הבנתם שאתם זקוקים לשירותים של קבלן עבודות עפר ואתם רגע לפני חתימה, כדאי שתקראו מהם הדגשים שחייבים להוסיף בהסכם העבודה. היצטרפו אלינו לכתבה ותבטיחו שהעבודה הבאה תהיה לשביעות רצונכם כבר משלב חוזה ההתקשרות

מועד ההתחלה ומועד הסיום

בעת העבודה עם קבלן עבודות עפר ותשתיות מועד ההתחלה של העבודות ומועד המסירה מהווים את הסעיפים החשובים ביותר בכל מסמך. הסיבה לכך פשוטה: כאן אתם תוכלו לדעת שהמועדים שהסכמתם עליהם בעל פה אכן יתקיימו הלכה למעשה. יתרה מכך, מכיוון שעבודות העפר נחשבות לשלב ראשוני שלאחריו מבצעים עבודות נוספות, סעיף זה יאפשר לכם לקבוע את ההתחלה של העבודה עם ספקים אחרים.

החברה המבצעת

חשוב שהחוזה יכלול את החברה המבצעת ואת החברה המפקחת. עניין זה הוא קריטי כאשר עובדים עם קבלני משנה ורוצים לקבל את "תעודת האחריות" של חברת האם כמו גם את הפיקוח ההנדסי שלה. במידה ומדובר באותה החברה, הרי שהדבר יקבל תוקף חוזי וחותמת מחייבת. אחרת, יש מקום רב לחוסר הסכמה בהמשך הדרך.

אזור העבודה

במידה ומדובר על שטח רב אשר אינו מסומן באופן ראוי, כדאי לתחום את אזור העבודה על הנייר. סעיף זה יאפשר לשני הצדדים לדעת מי אחראי על התשתיות אשר נמצאות במקום ועשוי אף למנוע טעויות מביכות. שווה גם לרשום בחוזה את הרשות העירונית שבתחומה העבודה תתבצע – תוך המצאת האישורים המתאימים לכל פעולה.

 תהליך העבודה בפועל

פירוט תהליך העבודה הוא עוד סעיף אשר חייב להופיע בכל הסכם. מדובר על דרך נוחה שבה שני הצדדים יוכלו לתאם מראש את האופן שבו העבודה תתבצע בשלבים ולהיות מסונכרנים הן מבחינת הזמן ואת מבחינת צורת העבודה. לא מדובר כאן רק על סעיף בירוקרטי אלא על אפשרות לבחון את איכות העבודה בכל שלב ובמידת הצורך אף לעשות שינויים נקודתיים ותיקונים זריזים.

התוצאה הצפויה

כל חוזה עם חברה קבלנית צריך להכיל בתוכו סעיף אשר מסכם את התוצאה הצפויה. בעולמות של עבודות העפר, ניתן לציין מהו העומק שבהן יתבצעו החפירות, כמה טונות של חול יצטרכו להסיר או באיזה אורך צריך ליצור תוואי שטח חדש. העניין צריך להיות ברמת הסנטימטרים וליצור סימטריה בין הדרישות והצרכים של מזמין העבודה, לבין היכולות והכלים של החברה המבצעת.

 

לסיכום: אנו ממליצים ליצור חוזה עבודה מקיף וכולל אשר מאפשר לקבלן העבודה ולמזמין העבודה – להיות מסונכרנים על התאריכים, מהות העבודה ואופי ביצועה.