You are currently viewing ביטוח אחריות מקצועית למהנדסי כבישים – מה חשוב לדעת?

ביטוח אחריות מקצועית למהנדסי כבישים – מה חשוב לדעת?

למשמע המילה "ביטוח", מרבית האנשים חושבים על ביטוח חיים, דירה או רכב. אבל עשרות אלפי עובדים בישראל, ובכללם מהנדסי כבישים, יעידו שביטוח אחריות מקצועית חשוב לא פחות מכל השאר. מה זה בדיוק הביטוח הזה? אילו כיסויים הוא מעניק למבוטח? מדוע הוא כה חשוב דווקא למהנדסים? כל התשובות, מיד.

ביטוח אחריות מקצועית – מידע ופרטים

ביטוח אחריות מקצועית מהווה שכבת הגנה מפני תביעות המוגשות כלפי בעלי מקצועות שונים, לרבות קבלנים, מטפלים, טכנאים, מתווכי דירות וכאמור – מהנדסי כבישים. הסיבות להגשת אותן תביעות הינן רבות, וכוללות טענות על עבודה לא מקצועית, רשלנות, פגיעה ברכוש או בנפש במזיד או שגגה ועוד. בהיעדר ביטוח שכזה, עלול כל בעל מקצוע למצוא את עצמו לבד במערכה אל מול תהליך תביעה שעלול להימשך שנים ולגבות ממנו מאות אלפי שקלים, עוד לפני הכרעת בית המשפט. מדהים! הביטוח פועל בשיטה המקובלת של תשלום פרמיה חודשית, ובמקרה הצורך סיוע במגוון רחב של אפיקים – כספיים ואחרים – שיפורטו מיד.

כיסויי הביטוח

ביטוח אחריות מקצועית מסייע באפיקים רבים למהנדסי כבישים ולעובדים אחרים. בין הכיסויים העיקריים שהפוליסה אמורה לכסות נמצאים הגנה משפטית במקרה של רשלנות מקצועית (גם אם המהנדס התרשל בתפקידו, התביעה עלולה להיות גם כלפי החברה או הקבלן), הגנה בהליכים פליליים שונים (למשל מהנדס כבישים שבעקבות עבודה רשלנית פגע בעובר אורח ונתבע עקב כך), כיסוי עלויות עורכי דין והוצאות המשפט ועוד. חשוב לדעת: לכל פוליסה סעיפים משלה, הגבלות שונות, תנאים וסכומים אחרים. חשוב לקרוא היטב ולהבין על מה אתם חותמים, כדי שבשעת הצורך לא תהיו מופתעים!

חשיבות הביטוח עבור מהנדסי כבישים

מהנדסי כבישים לא נתבעים באותה התדירות כמו רופאים או בעלי מקצועות חופשיים. מצד שני, גובה התביעות כנגד מהנדסי כבישים, כשהן מתרחשות, גבוה יותר בשיעור ניכר במקרים רבים. תביעה שכזאת, כאשר אין ביכולתו של המהנדס להתגונן, עלולה להביא אותו לשבר כלכלי חמור, ממנו יתקשה להתאושש אי פעם. לאור זאת, אם הנכם מהנדסי כבישים, אל תחשבו פעמיים: כמה עשרות שקלים בחודש ויש לכם שקט נפשי עד לפנסיה…

אמצ שמש – אחריות לפני כולם

בחברת "אמצ שמש", מהגדולות והוותיקות בחברות הבנייה בישראל, הבינו כמה מזמן את חשיבות ביטוח האחריות המקצועית למהנדסי הכבישים של החברה, ומספקים להם פוליסה אטרקטיבית שמכסה אותם מכל צרה. החברה בונה תשתיות רבות (סלילת כבישים, בניית גשרים ועוד) ומבצעת מגוון רחב של פרויקטים, לרבות עבודות עפר, חפירות וקידוחים ועוד.