You are currently viewing אספלט, שימושיו בתעשייה ותהליך הכנתו

אספלט, שימושיו בתעשייה ותהליך הכנתו

האספלט הוא למעשה נוזל צמיגי המופיע בנפט גולמי, כאשר ניתן לבודד ולהפריד את האספלט מהמרכיבים האחרים הנכללים בנפט הגולמי ולאחר מכן לעבד את התוצר ולהפוך אותו לחומר גלם קשיח וצמיגי יותר. בשורות הבאות נעסוק בשימושי האספלט בתעשייה ובתהליך הכנתו.

השימוש הנפוץ ביותר באספלט נעשה למטרות ייצור של בטון אספלט המשמש לציפוי כבישים. אספלט מסוג זה מיוצר באמצעות תערובת המשלבת בתוכה חומרים ומרכיבים נוספים כגון: חול וחצץ והוא ידוע גם בשם ביטומן. חומר זה מיוצר בבתי זיקוק וזאת במטרה לעבד את החומר על מנת שיגיע לדרגת הקשיות הרצויה. שימוש נוסף הנעשה באמצעות ביטומן מיועד לצרכי ציפוי במגרשי קט-רגל, מגרשי טניס ומגרשי כדורסל המשמשים בעיקר כמגרשים משולבים בהם מותקנים מתקני סל לצד מתקני שערים לטובת קטרגל. כמו כן, הביטומן משמש כחומר ציפוי בפארקים עירוניים וגנים ציבוריים רבים ברחבי הארץ.

סלילת כבישים באמצעות אספלט

לאורך השנים, חל שיפור משמעותי בחומר האספלט המשמש לצרכי סלילת כבישים, וזאת לנוכח העובדה שבמסגרת הליך הייצור נעשה שימוש בחומרים פולימרים אשר נועדו להדק את האספלט ולגרום לו להידבק באופן מהודק וטוב יותר לכבישים מקורצפים.

ישנם שני סוגים עיקריים של אספלט המשמש לצרכי סלילת כבישים, כאשר הסוג הנפוץ ביותר בארצנו הינו אספלט מסוג S. אספלט זה מיוצר מתרכובות של ביטומן משופר וגרגירי אספלט בגודל של 25 מ"מ לכל גרגיר. אספלט זה משמש לצרכי סלילת כבישים מהירים ועבודות תיקוני כבישים עירוניים ובינעירוניים המיושמים על ידי מע"צ או חברות כמו אמצ שמש.

שימושים נוספים באספלט

לצד השימוש באספלט כחומר גלם לסלילת כבישים וביצוע עבודות תיקונים בכבישים, האספלט משמש גם למטרות ציפוי גגות, איטום, בידוד ולמטרות הגנה מפני קורוזיה במבנים בהם מותקנים מוצרי ברזל שונים. שימושים אלו נעשים באספלט מכיוון שהוא נחשב לחומר מבודד וחומר איטום פונקציונאלי לנוכח העובדה שהוא מתקשה.

חשוב לציין שמכיוון שהאספלט מתקשה במהירות, כל העבודות המתקיימות באמצעותו נעשות באמצעות תצורה נוזלית של אספלט. כאשר מבצעים משלוח של אספלט לאתר עבודות כזה או אחר, נהוג לערבב את החומר עם דיזל או חומר הידוע בשם קרוסין וזאת על מנת למנוע את התקשות האספלט עד הגעתו לאתר העבודות.

לסיכום, אספלט הוא אחד מחומרי הגלם השימושיים ביותר בתעשייה למטרות ציפוי משטחים, וזאת לצד השימוש הנפוץ בו כחומר ייעודי לסלילת כבישים וביצוע עבודות תיקונים בכבישים עירוניים ובינעירוניים. כמו כן, הוא משמש כחומר מבודד וחומר איטום בלא מעט מקרים.