You are currently viewing איך מתבצעת בפועל סלילת כביש ראשי?

איך מתבצעת בפועל סלילת כביש ראשי?

ישראל היא אולי מדינה קטנה יחסית, אבל בכל נקודת זמן מתבצעות ברחבי המדינה עבודות תשתית רבות מאוד. בפרט נסללים כבישים, ראשיים ומשניים, כדי לספק מענה לגידול המתמשך באוכלוסייה ובהתאם גם לריבוי כלי הרכב והנסיעות. הכבישים הראשיים הם אלה בעלי המספרים החד-ספרתיים והדו-ספרתיים – למשל כביש 40 שמוביל מבאר שבע ועד לכפר סבא כשבדרך הוא עובר ברחובות, נתב"ג ופתח תקווה, או כביש 65 שחוצה את ואדי ערה. סלילה של כביש ראשי, כולל הרחבה, היא פרויקט הנדסי מורכב ומי שאחראי עליו היא החברה הממשלתית נתיבי ישראל. בפועל מבצעות את העבודות חברות שונות ובמיוחד כאלה שמתמחות בעבודות עפר ועבודות אספלט, בהתאם לתכנון מדויק ולתהליך עבודה מסודר.

בדיקת השטח ופינויו

לקראת סלילה של כביש ראשי נדרשת באופן טבעי עבודת הכנה נרחבת ויסודית מאוד. גם הוספת נתיבים נשענת על תכנון קפדני, כשקודם כל יש לבחון את התוואי המוצע. המבחן החשוב ביותר הוא יציבות הקרקע, על-מנת שאפשר יהיה לדעת האם היא מסוגלת לעמוד בעומס הרב שיופעל עליה לאחר הסלילה וכשכלי רכב רבים יעברו בכביש מדי יום. בדיקת הקרקע מאפשרת להיערך לסלילה עצמה וגם להעריך את היקף העבודות הדרוש.

סילוק מכשולים

עוד שלב הכרחי עוד לפני הסלילה של הכביש עצמה היא פינוי של כל המכשולים שעלולים להפריע לעבודה ובעצם למנוע את הקמת הכביש: אשפה, עצים, פסולת מסוכנת, סלעים תת קרקעיים ובחלק מהמקרים אפילו מבנים. במידת הצורך יועברו מהמיקום הנוכחי שלהן תשתיות שונות כמו קווי מתח גבוה, כבלי תקשורת וכו'.

עבודות עפר

המרכיב האחרון במסגרת הכנת השטח הוא עבודות העפר והפיתוח. לצורך עבודות אלה נדרש ציוד רב, כולל מחפרונים, מפלסות, דחפורים, משאבות חול ועוד. את הציוד מפעילים אנשי מקצוע מיומנים כדי שהתוצאה תהיה מדויקת והתוואי שבו אמור לעבור הכבש ישוטח לגמרי.

כמו כן שלב זה מניח את היסודות להנחת צינורות ניקוז, עמודים שנושאים את רשת החשמל ועוד תשתיות הכרחיות.

יציקה

לאחר כל ההכנות המקיפות מגיע השלב שבו אפשר להתחיל לראות כביש. כדאי לדעת שכל נתיב ובכל כביש מורכב מכמה וכמה שכבות של אספלט, כשכל אחת מהן מהודקת בנפרד באמצעות מכבש. גם יציקת האספלט וגם הידוקו מחייבים עבודה מדויקת ומוקפדת במיוחד, כדי להבטיח מקסימום עמידות לכביש, ועל-מנת שהנסיעה בו תהיה חלקה ובטוחה. בהתאם זהו שלב שנמשך זמן רב יחסית, בגלל העבודה האיטית. במקביל ליציקת האספלט מתבצע גם הניקוז.

גימור

לאחר שהושלמה יציקת שכבות האספלט והמכבש הידק את כולן זו לזו ואל הקרקע, אפשר להתקדם לשלב הגמר: סימון מסלולים, הוספת גדר הפרדה (פריט חשוב מאוד לבטיחות המשתמשים והמשתמשות בכביש), צבע, רמזורים, תמרורים וכו'. כמו כן מתבצעות נסיעות מבחן כדי לוודא שהכביש אכן בטוח לגמרי לפני שהוא הופך פתוח לציבור הרחב.