סלילת כבישים

סלילת כבישים

חברת א.מ.צ. שמש (1990) בע”מ הינה חברת קבלן מוכר לביצוע סלילת כבישים בכל רחבי המדינה. החברה סללה וסוללת כבישים חדשים וכמו כן מבצעת הרחבה של כבישים קיימים, בעיקר עבור המדינה, באמצעות חברת נתיבי ישראל, וכן גם עבור רשויות מקומיות באמצעות החברה הממשלתית למשק וכלכלה (משכ”ל) שא.מ.צ. שמש הינה זכיין שלה. החברה בצעה כבישים רבים כמו הרחבת כביש 70 בקטע שבין כביש 2 לכביש 4; הגבהה והרחבה של כביש 90 לאורך ים המלח; כביש  562 (ליד קדימה) שינוי תוואי וסלילת תוואי חדש. החברה בצעה פרויקט זה תוך חציה של מטמנת זבל ישנה דבר שהיה כרוך בטיפול מיוחד בפינוי חלק מהפסולת על כל המשתמע מכך וניפוי ושימוש בחומר קיים לפרויקט. כמו כן בצעה החברה פריצת דרכים וסלילת כבישים חדשים בתחום העיר באקה אל גרביה וחדרה.

לחברה יש את כל הציוד הנדרש לביצוע עבודות פריצת דרכים וסלילת כבישים כגון: באגרים גדולים, שופלים כבדים, מחפרונים, מגרסות ונפות, צי משאיות גדול מאוד ומובילי ציוד כבד. מפזרות אספלט ומכבשי הידוק מכל הסוגים.

לחברה צוות מהנדסים ואנשי מקצוע בתחום סלילת הכבישים המסוגלים לבצע כל עבודה שהחברה מקבלת על עצמה.

סגירת תפריט